FeedDinner 2018
Portal.rada. Зокрема, триває робота над проектом закону про розвиток виробництва та споживання біологічних палив (реєстр. №7524).

Відповідно до прийнятої за основу редакції документа, ним визначаються правові засади регулювання обігу (виробництва і споживання) біологічних палив, які базуються на основі використання джерел відновлюваної сировини та біохімічних методів її переробки.

Проектом закону також пропонується віднести до біологічних палив: біоетанол; біопаливо моторне; біопаливо дизельне; сумішеві палива; компоненти, виготовлені з біологічної енергетичної сировини, для змішування з традиційними видами палива; біоводень; біогаз; ЕТБЕ (етил-трет-бутиловий ефір), виготовлений з використанням біоетанолу.

Планується також, що держава забезпечуватиме розвиток виробництва та споживання біопалив шляхом вжиття заходів з економічного стимулювання споживання біопалив виробниками та споживачами в Україні.

У Комітеті опрацьовується також законопроект про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

Документом (реєстр. №6598), який було прийнято в першому читанні, пропонується внести зміни до чинного Закону, виклавши його в новій редакції.

У проекті, зокрема, уточнюються визначення термінів, склад органів, які здійснюють державне управління в галузі насінництва та розсадництва, повноваження у даній сфері центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, а також коригуються питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення насінництва, створення страхового насіннєвого фонду, порядку формування державного резервного насіннєвого фонду набуття права на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу тощо.

Законопроектом також передбачається: визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння; посилення вимог до вирощування, підготовки, тарування та торгівлі насінням та садивним матеріалом; впорядкування структури та функцій органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва; закріплення прав і обов´язків юридичних і фізичних осіб у сфері обігу насіння та садивного матеріалу; посилення відповідальності державних органів з контролю і нагляду за поширенням насіння та садивного матеріалу.

До другого читання готується також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення прав власників земельних ділянок, що передаються в оренду для сільськогосподарських потреб).

Документом (реєстр. №6290) пропонується включити до Земельного кодексу України положення, за якими забороняється приступати до використання земельної ділянки до встановлення її межі в натурі, одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації.

Також запропоновано доповнити Закон "Про оренду землі" приписом, що визначає термін, у якій договір оренди має бути поданий на державну реєстрацію
FeedDinner 2018