FeedDinner 2018
Урядовий Портал. Внесення змін до державної реєстрації суб’єктів господарювання дозволить послабити фіскальний тиск на підприємців та зменшити кількість малоефективних перевірок.

18 листопада Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

На сьогодні основною проблемою для органів державної влади залишалась відсутність повної та достовірної інформації щодо підконтрольних їм підприємств, установ і організацій. У свою чергу це ставало на заваді для проведення об’єктивних перевірок, ревізій чи державних фінансових аудитів суб’єктів господарської діяльності, особливо в роботі яких наявні порушення.

Переважно, це було спричинено недосконалою процедурою надання органам державної влади відповідних відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Зокрема, інформація надавалася у вигляді витягу з Реєстру та довідки про наявність або відсутність в Реєстрі інформації, яка запитується.

Таким чином, існуюча форма отримання інформації не дозволяла органам державної влади здійснювати аналітичну роботу щодо відбору об’єктів, в діяльності яких існують ризики допущення порушень.

Прийнятий закон доповнює вищезазначений перелік наданням даних в електронному вигляді для органів державної влади.

При цьому порядок надання інформації встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з відповідним державним органом.

Також органам державної влади забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отриманні в порядку, встановленому цим законом.

Запропоновані зміни сприятимуть:

підвищенню оперативності та ефективності проведення органами державної влади контрольних заходів, за рахунок скорочення терміну отримання інформації з Єдиного державного реєстру;

послаблення фіскального тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості малоефективних контрольних заходів за рахунок своєчасного отримання інформації про підприємства, установи та організації, які необхідно перевірити;

покращення результативності відбору підприємств, установ, організацій для проведення контрольних заходів та зміцнення фінансової дисципліни шляхом зосередження уваги на перевірці недобросовісних суб’єктів господарювання
FeedDinner 2018